Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 19.02.2020 klo 17:30 - 18:25 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajat
  3Rakennusjärjestyksen uudistaminen
  4 Ympäristölautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen 2020
  5 Lausunto Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle pohjavesialueiden tarkistamisesta
  6Hallintopakkouhan asettamispäätös vuokra-alueesta tilasta Ensola RN:o 63:99 kortteli 55 tontti 6 Lehmo
  7Ympäristölupa Kontio Kierrätys Oy Lisä-Kyyrölä RN:o 2 :105 Lehmo
  8 Viranhaltijapäätökset
  9 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ahlholm Pekka puheenjohtaja
  Kontkanen Mika  varapuheenjohtaja
  Hakola Heidi  jäsen
  Kähkönen Jonna  jäsen
  Mustonen Sakari  jäsen
  Nesterinen Tiina  jäsen
  Romppanen Taisto  jäsen
  Toppi Seppo  khall varaedustaja
  Sinkkonen Akseli  nuorisovaltuuston edustaja
  Kettunen Ulla  rakennustarkastaja
  Suontama Antti  esittelijä
  Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Yleisessä tietoverkossa 20.2.2020 alkaen 
  Alkaen 20.02.2020  


©