Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Avaa haku

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 28.08.2019 klo 18:23 - 20:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  76 Pöytäkirjantarkastajat
  77Perhepäivähoidon maksuhyvitys hoitajan poissaolon takia
  78Oikaisuvaatimus sivistyslautakunnan päätöksestä 29.5.2019 § 57 koskien urheiluseurojen perusavustuksia vuonna 2019
  79Vastaus kuntalaisaloitteeseen ulkokuntosalilaitteista Jakokosken koulun läheisyyteen
  80 Vastaus valtuustoaloitteeseen Jaamankankaan reittien talviylläpidosta
  81 Osallistuminen Liikkuen osallisuutta ja aktiivisuutta, LIITOON -hankkeeseen
  82Tarkastuslautakunnan arviointikertomus sivistyslautakunnan toiminnasta vuodelta 2018
  83 Sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2019
  84 Sivistystoimen talouden seuranta 2019
  85Viranhaltijapäätökset
  86 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Seppäläinen Satu puheenjohtaja
  Kukkonen Seppo varapuheenjohtaja
  Kantelinen Kaisu jäsen
  Koivula Hanna jäsen
  Martikainen Timo jäsen
  Matjuschi Leila jäsen
  Mikkonen Piia jäsen
  Niiranen Sanna jäsen
  Simonen Samuli jäsen
  Turunen Joona jäsen
  Turunen Marko jäsen
  Mäntynen Matti kunnanhallituksen varaedustaja
  Rautiainen Jyrki esittelijä
  Kinnunen Mervi pöytäkirjanpitäjä
  Jormanainen Sari as.tunt., vapaa-aikapäällikkö
  Silventoinen-Litja Piia as.tunt., varhaiskasvatuksen päällikkö
 
 Nähtävilläolo  
 
  Yleisessä tietoverkossa 2.9.2019 alkaen 


©