Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 27.03.2019 klo 17:30 - 17:50 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajat
  3 Ympäristölautakunnan kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen 2019
  4 Maa-ainesluvan siirto tilalla Suonlaita 22:0 Paihola
  5 Ympäristöluvan siirto tilalla Suonlaita 22:0 Paihola
  6 Maa-aineslupien ja ympäristölupien siirto Pohjois-Karjalan KTK Oy:ltä Savon Kuljetus Oy:lle
  7 Viranhaltijapäätökset
  8 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ahlholm Pekka puheenjohtaja
  Hakola Heidi  jäsen
  Kähkönen Jonna  jäsen
  Mustonen Sakari  jäsen
  Nesterinen Tiina  jäsen
  Romppanen Taisto  jäsen
  Nyyssönen Leena  khall edustaja
  Suontama Antti  esittelijä
  Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä
  Kaartinen Milma  nuorisovaltuuston edustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Yleisessä tietoverkossa 28.3.2019 alkaen 
  Alkaen 05.04.2019  


©