Poistuminen | Toimielimet | Sivistyslautakunta | Avaa haku

Sivistyslautakunta
Pöytäkirja 20.06.2018 klo 18:05 - 19:55 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  61 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  62 Pöytäkirjantarkastajat
  63Oikaisuvaatimus perusavustuksesta urheiluseuroille 2018
  64 Avoimen varhaiskasvatustoiminnan järjestäminen ja kerhomaksuista päättäminen
  65Valtuustoaloite / Perhepäivähoitajien palkkausepäkohtien korjaaminen sekä oman lapsen hoidon rinnastaminen vieraan lapsen hoitoon
  66 (Sivistyslautakunnan lausunto Itä-Suomen aluehallintovirastolle oikaisuvaatimuksen johdosta) (Salassapidettävä, JulkL 24 §)
  67 Varhaiskasvatuksen päällikön viran täyttäminen
  68Perusopetuksen huoltajakysely
  69Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen
  70 Sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2018
  71 Sivistystoimen talouden seuranta 2018
  72 Sivistyslautakunnan kokoukset syyskaudella 2018
  73Viranhaltijapäätökset
  74 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Seppäläinen Satu puheenjohtaja
  Kukkonen Seppo varapuheenjohtaja
  Kantelinen Kaisu jäsen
  Matjuschi Leila jäsen
  Mikkonen Piia jäsen
  Turunen Joona jäsen
  Turunen Marko jäsen
  Mäntynen Matti kunnanhallituksen edustaja
  Rautiainen Jyrki esittelijä
  Kinnunen Mervi pöytäkirjanpitäjä
  Huovinen Pekka as.tunt., vapaa-aikapäällikkö
  Tormulainen Tarja as.tunt., varhaiskasvatuksen päällikkö
  Turunen Juuso nuorisovaltuuston varaedustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Yleisessä tietoverkossa 25.6.2018 alkaen 


©