Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 30.01.2018 klo 16:00 - 17:20 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajat
  3Valtuustoaloite / Terveyskeskuksen käytävään kahviautomaatti
  4Teknisen lautakunnan lausunto Kontiolahden strategisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
  5 Teknisen lautakunnan kokoukset, pöytäkirjojen tarkastaminen ja pöytäkirjojen yleisesti nähtävillä pitäminen vuosina 2018 - 2021
  6 Teknisen lautakunnan laskujen hyväksyjät vuonna 2018
  7Teknisen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2018
  8Tuntiveloitteiset LVI-työt vuosina 2018 - 2020
  9Poikkeamislupa Purnunpohja RN:o 3:17 Puso
  10Poikkeamislupa Onttolankoulu RN:o 17:59, Lepikko RN:o 17:123 ja Kanervikko RN:o 17:60 Lehmo
  11Poikkeamislupa Jyrkkä 8:64 Paihola
  12Viranhaltijapäätökset
  13Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kauppinen Marja puheenjohtaja
  Puumalainen Jukka varapuheenjohtaja
  Pakarinen Juha jäsen
  Hyttinen Pasi jäsen
  Hälinen Mari jäsen
  Saarelainen Ilpo jäsen
  Sainola Pirita jäsen
  Paalanen Saara jäsen
  Tikkanen Mauri jäsen
  Hiltunen Mika jäsen
  Parkkonen Anneli khall:n ed.
  Asikainen Antti esittelijä
  Hautala Pirkko-Liisa pöytäkirjanpitäjä
  Pottonen Anette nuorisovalt.ed.
  Korkiakoski Minna varajäsen
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tekninen toimisto, 1.2.2018 alkaen 
  Alkaen 01.02.2018  


©