Poistuminen | Toimielimet | Kunnanhallitus | Avaa haku

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.12.2018 klo 17:00 - 20:40 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  226 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  227 Pöytäkirjantarkastajat
  228Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntaliitolle Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040:n luonnoksesta
  229Asemakaavan laajentaminen Karhulan alueelle Lehmoon
  230 Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpaneminen
  231Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019
  232 Alitilittäjäoikeudet 2019
  233 Maksumääräysoikeudet 2019
  234 Kunnanhallituksen laskujen hyväksyjät vuonna 2019
  235Palvelusopimus elinvoimapalveluista, yritysneuvonnasta ja yrityskehittämisestä
  236 Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
  237 Täyttöluvat 2018
  238 Viranhaltijapäätökset ja pöytäkirjat
  239 Ilmoitusasiat
  240 Kunnanhallituksen edustajien terveiset toimielimistä
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Kuusela Mika puheenjohtaja
  Nyyssönen Leena 1. vpj.
  Parkkonen Anneli 2. vpj.
  Harinen Jertta jäsen
  Toppi Seppo jäsen
  Mäntynen Matti jäsen
  Möntti Pirkko jäsen
  Tiainen Mikko jäsen
  Romppanen Anne jäsen
  Haukka Pertti kv:n puheenjohtaja
  Saarelainen Ilpo kv:n 1. vpj.
  Sihvonen Aulikki kv:n 2. vpj.
  Penttilä Jere kunnanjoht., esitt.
  Kela Sakari hallintojoht., ptk:npit.
  Aho Heidi talousjohtaja, as. tunt.
  Asikainen Antti tekninen johtaja, as. tunt.
  Rautiainen Jyrki sivistysjohtaja, as. tunt.
  Sykkö Marja-Liisa maankäyttöpääl., as. tunt.
 
 Nähtävilläolo  
 
  Yleisessä tietoverkossa 17.12.2018 alkaen 


©