Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 28.11.2018 klo 17:30 - 17:54 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  34 Pöytäkirjan tarkastajat
  35 Toimivallan delegointi, rakennusrasitteen perustaminen
  36Yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittaminen tilalle Männikkölä RN:o 26:11 Lehmo
  37Ympäristöluvan siirto toiselle toimijalle maa-ainesten käsittely- ja loppusijoitusalueella tilalla Asuntorinne RN:o 20:116 Lehmo
  38Maa-aines- ja ympäristöluvan siirto uudelle toiminnanharjoittajalle tilalla Aittolampi RN:o 63:114 Lehmo
  39Ympäristölupa lämpölaitokselle tilalle Nevala RN:o 2:46 Lehmo
  40Ympäristölupa maankaatopaikalle ja jätemateriaalin käsittelyalueelle tilalle Lisä-Kyyrölä, RN:o 2:105 Lehmo
  41Maa-aineslupa tilalle Kontiomäki RN:o 13:191 Kontiolahti
  42 Ilmoitusasiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ahlholm Pekka puheenjohtaja
  Kontkanen Mika  varapuheenjohtaja
  Hakola Heidi  jäsen
  Kähkönen Jonna  jäsen
  Mustonen Sakari  jäsen
  Nesterinen Tiina  jäsen
  Romppanen Taisto  jäsen
  Suontama Antti  esittelijä
  Törrönen Pirjo pöytäkirjanpitäjä
 
 Nähtävilläolo  
 
  Ympäristöyksikön kanslia 7.12.2018 ja 29.11.2018 alkaen yleisessä tietoverkossa 
  Alkaen 07.12.2018 00:00 


©