Poistuminen | Toimielimet | Kasvatus- ja koulutuslautakunta | Avaa haku

Kasvatus- ja koulutuslautakunta
Pöytäkirja 31.05.2017 klo 19:45 - 21:28 / Tarkastettu


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje    Pöytäkirja PDF-muodossa  
 
  44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  45 Pöytäkirjantarkastajat
  46 Lausunto Kontioniemen koulun pääpiirustuksista
  47Joensuun seudun varhaiskasvatussuunnitelman hyväksyminen ja käyttöönottaminen 1.8.2017
  48 Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön muutosten toteuttaminen 1.8.2016 alkaen
  49 Lastenhoitaja/päivähoitajan toimen vakinainen täyttäminen
  50 Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta
  51 Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta
  52 Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta
  53 Irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta
  54 Irtisanoutuminen lastentarhanopettajan toimesta
  55 Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta
  56 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan toimesta
  57 Irtisanoutuminen koulunkäynninohjaajan toimesta
  58 Irtisanoutuminen toimistopäällikön toimesta
  59Joensuun seudun tvt-opetuskäytön suunnitelma
  60Uuden opetussuunnitelman mukaiset lukuvuositodistukset
  61Valtuustoaloite / Koulujen opetusmateriaalien lisääminen 1.8.2017 alkaen
  62 Kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto asemakaavan muutoksesta Eskolan tilalla Lehmossa, ehdotusvaihe
  63 Sivistyslautakunnan laskujen hyväksyjät 1.6. - 31.12.2017
  64 Kasvatus- ja koulutoimen talouden seuranta
  65Viranhaltijapäätökset
  66 Ilmoitusasiat
  67 Perusopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Seppäläinen Satu puheenjohtaja
  Kukkonen Seppo varapuheenjohtaja
  Karkulehto Riitta jäsen
  Kettunen Aimo jäsen
  Laakkonen Anu jäsen
  Lappalainen Simo jäsen
  Niiranen Sanna jäsen
  Raassina Pasi jäsen
  Tukiainen Markku jäsen
  Utriainen Nina jäsen
  Kantelinen Kaisu varajäsen
  Sihvonen Aulikki kunnanhallituksen edustaja
  Rautiainen Jyrki esittelijä
  Kinnunen Mervi pöytäkirjanpitäjä
  Asikainen Antti as.tunt., tekninen johtaja
  Tormulainen Tarja as.tunt., varhaiskasvatuksen päällikkö
  Myller Roope nuorisovaltuuston edustaja
 
 Nähtävilläolo  
 
  Koulutoimisto, virastotalo III, 5.6.2017 


©